• Naslovnica
 • turistiČka ponuda
 • o Županiji
 • Kultura i Povijest
 • smjeŠtaj
 • kontakt
 • Polja

  polje-glamoc-650-250.jpg Na relativno malom prostoru formirala su se velika polja od kojih su neka i sada zimi potopljena, a neka isušena i dijelom plodna. Najpoznatija su: Livanjsko, Duvanjsko, Glamočko i Kupreško polje. Najniži dijelovi Kupreškog polja prostiru se na 1117 m, Glamočkog na 882 m, Duvanjskog na 859 miLivanjskog poUa na 699 m iznad mora.

  Kupreško polje je na najvećoj nadmorskoj visini od svih velikih polja dinarskog krša. Izduženo je 27 km u dinarskom smjeru, a prosječna širina mu je 4 km. Površina mu je 96 km2.

  Glamočko polje u odnosu na Kupreško ističe se izduženošću, koja uglavnom prati dinarski smjer. Znatno se razlikuju dva dijela: sjeverozapadni, Gornje polje, i jugoistočni, Donje polje. Gornje polje je šire, reljef mu je razvedeniji. Od ukupne površine Glamočkog polja, 130 km2, Gornjem poUu pripada 94 km2• Granica između Gornjeg i Donjeg polja je istočno od naselja Glamoč i jedva je vidljiva. Polje je najšire, 12 km, u središnjem dijelu između naselja Glamoč i Podgreda. Najuže je između Vidimlija i Osoja gdje mu širina iznosi samo 700 metara.

  Duvanjsko polje u odnosu na ostala polja jugozapadne Bosne odlikuje se hidrološkom osebujnošću. Ukupna površina Duvanjskog polja iznosi 128 km'. Ravan polja je na nadmorskoj visini između 860 i 890 metara. Najniži njegovi dijelovi su u sredini, tj. u području Laništa. Duvanjsko polje okruženo je sa svih strana višim planinskim reljefom. Jedino kanjon Šujice morfološki i hidrološki povezuje Šujičko po Ue s Duvanjskim u jedinstvenu cjelinu.

  Livanjsko je polje više od dva puta veće od ostalih triju velikih polja jugozapadne Bosne, obuhvaća površinu od 405 km'. S dužinom od 65 km i prosječnom širinom preko 6 km to je, vjerojatno, i najveće polje u kršu uopće. Livanjsko polje je udubljenje dinarskog smjera, obrubljeno je strmim padinama Dinare i Kamešnice na jugozapadu, a Šatora istaretine, Golije, Kruga, Tušnice i Grabovičke planine na sjeveroistoku. Jugoistočni rub je relativno otvoren prema jugu (750 m), a sjeverozapadni u istom smjeru diže se u otprilike 100 m više Grahovsko polje. Zbog različitih reUefno-hidroloških osobina Livanjsko poUe obično se dijeli na tri dijela: Livanjsko polje u užem smislu, srđevićko polje i Buško blato.